Charlotte26

27 tekstów – auto­rem jest Char­lotte26.

He­mis­fe­ra miłości... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 maja 2010, 19:47

Chciałabym zno­wu dot­knąć i poczuć wspom­nienia, te najszczęśliwsze... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 21 kwietnia 2010, 15:59

W moim ciele nie mie­szka już dusza, zos­tała wyg­na­na przez moją niewiedzę i po­kusy te­rażniej­sze­go świata. Po­zos­tało mi tyl­ko grzeszne ciało... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 13 kwietnia 2010, 17:20

Za­tonęłam w oceanie moich bezczelności... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 3 kwietnia 2010, 14:41

Świata trze­ba próbo­wać... Trze­ba próbo­wać na­miętności, żalu roz­sta­nia, niepew­ności, niep­rzes­pa­nych no­cy... A to wszys­tko wiążę się z różny­mi rodza­jami miłości. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 1 kwietnia 2010, 20:46

Wygląda tak jakby...
Two­je imię miało kolor. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 31 marca 2010, 13:50

Niektórzy na­si rówieśni­cy do­waidują się że zos­tało im bar­dzo mało dni życie z po­wodu nękającej ich cho­roby... Żałują, że nie spełni­li swoich marzeń, bo odkłada­li je ciągle na po­tem po­nieważ nie widzi­leli że zos­tało im tak mało czasu... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 marca 2010, 16:37

Kocha­ni rodzice!
Na urodzi­ny chciałabym dos­tać chłopa­ka, który nie zauważyłby moich wad. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 marca 2010, 10:09

Łzy mają słony smak, są w nich za­war­te trzy uczu­cia: go­rycz, pus­tka i szczyp­ta miłości. To na­daje łzom słony smak. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 marca 2010, 13:50

I założyła czar­ne jak smoła oku­lary, by nie widzieć barw świata i ra­dości. Pogrążyła się w smutku. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 marca 2010, 20:20
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Charlotte26

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność